Tata Cara Rekber Jualo

A. Selesai
  1. Jualo Rekening Bersama meneruskan dana kepada penjual.
  2. Dana diterima penjual, transaksi selesai.
B. Ketentuan Meneruskan Dana Kepada Penjual
  1. Dana akan diteruskan ke Dompet penjual.
  2. Penjual dapat membeli barang di Jualo dengan dana di Dompet tersebut.
  3. Penjual dapat mentransfer dana di Dompet tersebut ke rekening yang dikehendaki.
  4. Untuk pelayanan penarikan dana, dikenakan biaya Rp. 0.